Kontakt

 

"SPOŁEM"
Powszechna Spółdzielnia Spożywców

"Konsum Robotniczy"
 w Cieszynie

Cieszyn, ul. Rynek 17  
NIP 548-007-53-30

E-mail: sekretariat@spolem-cieszyn.com.pl

             handlowy@spolem-cieszyn.com.pl

Tel.: 33 8-521-981 do 84
Fax: 33 8-521-988

 

ZAKŁADY PRODUKCYJNE:

CIASTKARNIA
Cieszyn, ul. 3-go Maja 5
tel. 33 8520111

GARMAŻERNIA
Cieszyn, ul. Słoneczna 12
tel. 33 8520848 lub 33 8513695

cieszynskiekanapki@spolem-cieszyn.com.pl