Nasza Historia

 

"SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Konsum Robotniczy" w Cieszynie isnieje na rynku cieszyńskim ponad 92 lata.
Za datę powstania Spółdzielni uznaje się dzień rejestru sądowego tj. 2 października 1920 r.

  

W początkowych latach istnienia działacze Konsumu postawili na rozwój Spółdzielni poprzez rozpoczęcie działalności piekarniczej
i otwarcie sklepów rozrzuconych po całym powiecie cieszyńskim. Spółdzielnia rozwijała też działalność kultralną i oświatową.
Wydawała własną gazetkę pt. "Spożywczy Społem". 
W czasie drugiej wojny światowej został rozwiązany Zarząd i Rada Nadzorcza, a Spółdzielnię włączono do niemieckiego systemu aprowizacyjnego. Zaraz po zakończeniu działań wojennych, nastąpiła reaktywacja Spółdzielni.
W tym czasie "SPOŁEM" było już właścicielem kilku parcel, budynków, lokali handlowych, zakładów produkcyjnych oraz hurtowni. 


  

W kolejnych latach Spółdzielnia otworzyła: nowe pawilony handlowe, zakłady gastronomiczne, wytwórnię wód gazowanych, rozlewnię piwa i ciastkarnię.

Uruchomiono punkty usługowe m.in. takie jak: wypożyczalnia sprzętu gospodarstwa domowego, punkt krawiecki, modniarstwo. Wybudowano też w centrum Cieszyna budynek, w którym mieści się do dzisiaj sklep "TROJAK" oraz 24 mieszkania dla pracowników "SPOŁEM". Przez blisko 30 lat Spółdzielnia obejmowała patronat nad Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej. Kilkanaście lat
przy "SPOŁEM" działało też aktywnie koło PTTK.

W latach 1990/1991 w wyniku małej prywatyzacji uszczuplona została sieć sklepowa Spółdzielni. Część sklepów wróciła do
prywatnych właścicieli, część mieszcząca się w budynkach, będących własnością Skarbu Państwa, przekazano w ręce
prywatnych najemców.

Przez dziesiątki lat zmieniał się wizerunek Spółdzielni. Powstały nowe placówki. Remontowano istniejące.
Zamykano nierentowne. Zmieniali się pracownicy, członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.